Thought leadership

Een thought leader is een expert binnen een organisatie of een organisatie zelf die op een bepaald kennisgebied uitblinkt. Een thought leader uit zich onder andere via content marketing en PR en vestigt daarmee zijn naam als autoriteit bij de buitenwereld. Thought leadership kan strategisch worden benut om de doelen van een organisatie te verwezenlijken. Door een positie van thought leadership te vestigen in een branche of sector, kan de bijbehorende organisatie als een vaste kennispartner gezien worden voor alles wat met de branche te maken heeft. Dit vraagt echter structurele aandacht en een lange adem, want het kost tijd en moeite om een consequente stroom aan kennispublicaties te produceren.