« Back to Glossary Index

Stakeholder engagement

Stakeholder engagement betekent het engageren van direct betrokkenen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij een organisatiebreed project zoals een reorganisatie. De stakeholders zijn dan alle personen die onderdeel zijn van, bijdragen aan, of effect ondervinden van het project. Door middel van stakeholder engagement zorg je ervoor dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij het proces en dat zoveel mogelijk neuzen dezelfde kant op staan. Dit is van vitaal belang, omdat de betrokkenheid van belanghebbenden een directe invloed heeft op de uitkomst van een project. Als de marketingafdeling bijvoorbeeld niet betrokken is bij het uitrollen van een nieuwe productlijn, zullen de verkoopresultaten daar zeer waarschijnlijk onder lijden.

« Back to Glossary Index