« Back to Glossary Index

SMART

SMART staat voor Specific, Measurable, Achievable, Realistic en Time-bound. Dit is een formule waarmee je doelen op kunt stellen. Doelen die niet specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden zijn, zijn onmogelijk te realiseren. Dus wanneer je doelen opstelt, wees dan SMART. Vertel precies wat je moet doen, niet meer en niet minder. Zorg ervoor dat de doelen meetbaar zijn, anders kun je niet met zekerheid zeggen of je doel behaald is en niet-meetbare doelen zijn niet met elkaar te vergelijken. Je doelen moet haalbaar zijn en realistisch, anders is het onmogelijk om eraan te voldoen. Ten slotte moeten je doelen tijdgebonden zijn, zodat je ergens naartoe werkt, er een deadline bij zit en je een meet- en reflectiepunt hebt.

« Back to Glossary Index