MKB

De afkorting MKB staat voor midden- en kleinbedrijf en onderscheidt micro, klein- en middenbedrijven. De Europese Unie hanteert drie categorieën op basis van het aantal werknemers en de jaarlijkse omzet of balanstotaal van de organisatie. De Nederlandse staat hanteert in zijn onderscheiding kleinere bedragen dan de EU waardoor het het makkelijkst is om de organisatie te onderscheiden op basis van het aantal werknemers. 

Een microbedrijf heeft minder dan 10 werknemers in dienst, een klein bedrijf minder dan 50 en een middenbedrijf minder dan 250. Het onderscheid tussen de bedrijven is van belang omdat er voor de verschillende bedrijven verschillende regels gelden wat betreft zaken als vergunningen en boekhouding. Een uitgebreide uitleg van de schaal is te vinden op de site van de MKB servicedesk.

MKB’ers beschikken vaak niet over de budgetten voor grote PR– en marketingcampagnes. Ben jij een mkb’er? Dan heb je vaak veel meer aan effectieve, betaalbare en structurele strategieën. Zoals doelgerichte perscampagnes of uitgekiende content marketing. Door structureel en slim te publiceren, kun je op een voordelige manier je naamsbekendheid vergroten.