KPI (Key Performance Indicator)

Een Key Performance Indicator (KPI) is een variabele om prestaties van een product, dienst, merk of organisatie te meten. Door KPI’s, in het Nederlands ook wel Kritieke Prestatie Indicatoren genoemd, toe te voegen aan langetermijndoelen, kun je de voortgang in het nastreven van die doelen analyseren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld achterhalen of die ene reclamecampagne heeft gewerkt, en preciezer nog, wat wel werkte en wat niet. In andere woorden, het maakt het mogelijk om te meten of wat je doet nut heeft en of het nog beter kan. Let er wel op dat je met KPI’s de juiste dingen meet.

Wil je meer weten over KPI’s? Wij hebben artikelen voor je over het maken van KPI’s en hoe je ze implementeert.